Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 30 maart 2021, SKGZ202001633

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 maart 2021
Datum publicatie: 31 maart 2021
Verzoeker moet het in rekening gebrachte eigen risico aan de ziektekostenverzekeraar voldoen, tenminste nadat een nadere toelichting is gegeven waaruit duidelijk volgt waarop het in rekening gebrachte bedrag ziet.

De ziektekostenverzekeraar heeft het eigen risico bij verzoeker in rekening gebracht. Op het declaratieoverzicht dat door de ziektekostenverzekeraar is verzonden, staat een onjuiste beschrijving van de geleverde zorg. Daarmee heeft de ziektekostenverzekeraar niet voldaan aan zijn informatieplicht jegens verzoeker. Naar aanleiding van de klacht van verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar schriftelijk uitleg gegeven over het in rekening gebrachte bedrag en daarmee alsnog voldaan aan zijn informatieplicht. In die situatie is het niet redelijk van de ziektekostenverzekeraar te eisen dat hij eerst een aangepast declaratieoverzicht verzendt, voordat het in rekening gebrachte eigen risico moet worden voldaan.