Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 3 juni 2020, SKGZ202000042

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 juni 2020
Datum publicatie: 11 juni 2020

Verzoekster kampt als gevolg van een gastric bypassoperatie met veel huidoverschot. Om dit overschot te corrigeren is een buikwandcorrectie aangevraagd. Deze aanvraag is in augustus 2017 door de ziektekostenverzekeraar afgewezen. Met ingang van 1 januari 2018 heeft verzoekster een andere aanvullende ziektekostenverzekering afgesloten. Hierna heeft zij de ziektekostenverzekeraar opnieuw gevraagd de buikwandcorrectie te vergoeden. Hierop heeft de ziektekostenverzekeraar verzoekster bericht dat zij een vergoeding krijgt. Omdat de brief voor verzoekster niet duidelijk was heeft zij hierover twee keer met de ziektekostenverzekeraar gebeld. Volgens verzoekster is haar in beide telefoongesprekken toegezegd dat de ingreep ten laste van de zorgverzekering wordt vergoed.
Uit de gemaakte telefoonnotities blijkt niet dat in afwijking van de verzekeringsvoorwaarden toezeggingen zijn gedaan. Er is algemene informatie verstrekt naar aanleiding van de vraag of er nog iets moest worden geregeld. Voor het geval verzoekster dit anders heeft opgevat, bestond er in meer dan één opzicht aanleiding de gestelde toezegging schriftelijk te laten bevestigen. Verzoekster heeft een dergelijke bevestiging echter niet verzocht.