Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,19 september 2018,SKGZ201700977

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 19 september 2018
Datum publicatie: 28 september 2018

Veronderstelde fraude, betaalbewijs, beƫindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, registratie in het interne Incidentenregister van de
ziektekostenverzekeraar, registratie in het Extern Verwijzingsregister (EVR), melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars, hoogte
onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, artt. 6:96, 7:941 en 7:943 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen