Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 31 augustus 2011, SKGZ2010.02649

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 31 augustus 2011
Datum publicatie: 7 september 2011

Geneeskundige zorg, ooglaserbehandeling, hersteloperatie, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, overeenstemming partijen