Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 17 februari 2021, SKGZ202001718

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 februari 2021
Datum publicatie: 18 februari 2021
Geen spoedeisende zorg, voorafgaande toestemming van de zorgverzekeraar vereist voor zorg in het buitenland.

Verzoekster kreeg tijdens een verblijf in de Verenigde Staten last van tintelingen in haar voeten en benen, en ernstige pijnklachten. Ook had zij last van een verlies van darmfunctie. De behandelend arts ter plaatse stelde een nekhernia vast, waaraan verzoekster direct is geopereerd. De zorgverzekeraar heeft vergoeding van de kosten afgewezen, omdat verzoekster geen voorafgaande toestemming heeft gevraagd. Verzoekster is van mening dat sprake was van spoedeisende zorg, zodat dit niet van haar kon worden verwacht. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek, en overweegt hierbij dat spoed bij een nekhernia niet snel kan worden aangenomen. Dit is enkel het geval bij acute uitvalsverschijnselen. De pijn is in dit geval de aanleiding geweest voor de ingreep, en niet het verlies van darmfunctie. Daarom had verzoekster eerst toestemming moeten vragen aan de zorgverzekeraar voor de ingreep, of iemand moeten vragen dit voor haar te doen. Nu zij dit niet heeft gedaan, heeft zij geen aanspraak op vergoeding van de kosten van de ingreep.