Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 10 augustus 2021, 2021029681, SKGZ202100061

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 10 augustus 2021
Datum publicatie: 26 oktober 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, vergoeding estradiolpleisters, Dermestril®
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en
2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2020.