Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

advies Zorginstituut Nederland,3 december 2018,2018038020,SKGZ201800405

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 december 2018
Datum publicatie: 19 december 2018

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden
budget (PGB), intensieve kindzorg, aantal geïndiceerde uren

Bekijk ook binnen dit dossier: