Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies Gcz, 22 juli 2020, SKGZ201901720

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 juli 2020
Datum publicatie: 24 juli 2020

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van een consult in 2019. Het desbetreffende consult is onderdeel van een reeds in 2017 ingezet traject. Dit gehele traject betreft onverzekerde zorg nu niet is gebleken dat verzoeker hierop was aangewezen. Voor zover bij hem een subklinisch vitamine B12-tekort bestond, werd dit namelijk opgeheven door het gebruik van tabletten. De situatie van verzoeker is sindsdien niet gewijzigd zodat geen aanleiding bestond voor verdere diagnostiek of behandeling. Het consult in 2019 komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking ten laste van de basisverzekering. Het maakt daarbij niet uit of tijdens dit consult al dan niet injecties zijn gegeven.