Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 22 september 2010, SKGZ2010.00143

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 22 september 2010
Datum publicatie: 16 februari 2011

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, endoscopische voorhoofdslift en bovenooglidcorrectie, ernstige gezichtsveldbeperking, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek gedeeltelijk toegewezen