Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 23 oktober 2019, 2019050480, SKGZ201901205

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 oktober 2019
Datum publicatie: 20 februari 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, droge mond als gevolg van
medicatiegebruik
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv,
2.31 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018