Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 16 september 2021, SKGZ20201584

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 september 2021
Datum publicatie: 16 september 2021
Verzoekster heeft geen aanspraak op persoonlijke alarmeringsapparatuur.

Verzoekster maakt aanspraak op persoonlijke alarmeringsapparatuur om hulp in te schakelen op het moment dat zij een epileptische aanval heeft. Uit de stukken in het dossier blijkt echter niet dat sprake is van therapieresistente epilepsie, hetgeen een indicatie kan zijn voor persoonlijke alarmeringsapparatuur. Verder blijkt uit de verklaring van verzoekster dat zij mogelijk niet in staat is zelf te alarmeren, wanneer zich een 'grand mal' voordoet. Dit is echter wel een vereiste om aanspraak te kunnen maken op persoonlijke alarmeringsapparatuur.