Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 19 juni 2019, SKGZ201800975

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 20 juni 2019
Datum publicatie: 20 juni 2019

Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, OlmetecĀ® 40 mg, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, artikel 6:233, onderdeel a, BW, verzoek afgewezen