Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 26 augustus 2020, SKGZ201901572

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 augustus 2020
Datum publicatie: 28 augustus 2020
De zorgverzekeraar heeft de kosten van de opname en operatie voor aanvang van de onderhavige procedure alsnog volledig vergoed. Verzoeker heeft daarom geen procesbelang meer ten aanzien van dit punt.

Verzoeker is tijdens zijn verblijf in Turkije opgenomen in het ziekenhuis en uiteindelijk daar geopereerd. De zorgverzekeraar heeft de kosten in eerste instantie gedeeltelijk vergoed. Nadat verzoeker een klacht had ingediend, zijn de kosten alsnog volledig vergoed. De zorgverzekeraar heeft na heroverweging geoordeeld dat er destijds geen sprake was van planbare zorg maar van een spoedoperatie. Daarom zijn de kosten van operatie en opname alsnog vergoed.
De zorgverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekering bieden geen aanspraak op repatriƫring zoals door verzoeker gevraagd.
De commissie kan niet vaststellen dat het door de zorgverzekeraar overgelegde dossier incompleet is, omdat verzoeker niet heeft toegelicht wat er zou ontbreken. Er kan niet worden vastgesteld of er sprake is van schending van de AVG.
Op grond van de AVG is het niet verplicht een dossier aangetekend te versturen, zoals door verzoeker verzocht.
Verzoeker vraagt om overlegging van audiobestanden. Dit verzoek is echter niet onderbouwd.
Ten aanzien van de bejegening en communicatie merkt de commissie op dat uit het dossier blijkt dat een en ander niet heel soepel is verlopen. Het gaat echter te ver om dit volledig toe te schrijven aan de alarmcentrale en/of de ziektekostenverzekeraar. Het was niet mogelijk verzoeker rechtstreeks telefonisch te bereiken en het telefonisch contact via het ziekenhuis was ook niet eenvoudig.