Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 11 mei 2011, SKGZ2010.01346

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 11 mei 2011
Datum publicatie: 26 mei 2011

EU/EER, geneeskundige zorg, geslachtsveranderende operatie, vergoeding erectieprothese en testisprothesen, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009), verzoek gedeeltelijk toegewezen