Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 17 juni 2020, SKGZ201902331

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 17 juni 2020
Datum publicatie: 23 juni 2020

Het aan verzoeker gezonden 'wijzigingsaanhangsel', met de belangrijkste wijzigingen voor het jaar 2019 is onduidelijk en de gevolgen hiervan zijn voor rekening van de ziektekostenverzekeraar
Verzoeker kreeg al jaren vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering een vergoeding voor de eigen bijdragen van ADHD-medicatie ten behoeve van zijn zoons. Eind 2018 ontving hij van de ziektekostenverzekeraar een 'wijzigingsaanhangsel' met de belangrijkste wijzigingen in de verzekering van 2019. Hieruit maakte hij op dat de eigen bijdrage voor ADHD-medicatie ook in 2019 werd vergoed. De ziektekostenverzekeraar heeft gesteld dat hij juist het tegendeel bedoelde, en heeft hiervoor verwezen naar de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering. De commissie is van oordeel dat het wijzigingsaanhangsel onduidelijk is. Deze onduidelijkheid komt voor rekening van de ziektekostenverzekeraar. De verwijzing naar de verzekeringsvoorwaarden die volgens de ziektekostenverzekeraar duidelijk zijn treft geen doel, omdat het wijzigingsaanhangsel beschouwd kan worden als een aanpassing van die voorwaarden. De ziektekostenverzekeraar moet de eigen bijdrage voor ADHD-medicatie alsnog aan verzoeker vergoeden.