Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,5 juli 2017,SKGZ201601690

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 5 juli 2017
Datum publicatie: 6 juli 2017

Verenigd Koninkrijk, gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ), opname en
behandeling, Voorwaarden zorgverzekering 2015,artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.12 Bzv, 2.1 Rzv,Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2015, verzoek toegewezen