Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 29 maart 2021, SKGZ201902705

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 maart 2021
Datum publicatie: 31 maart 2021
De code OVP (Onverzekerd Product) kan niet worden vergoed ten laste van de zorgverzekering.

Verzoekster heeft jarenlang behandelingen in de Generalistische Basis GGZ gehad bij een psychotherapeute. Deze heeft de eerste twaalf sessies van 50 minuten bij de ziektekostenverzekeraar gedeclareerd en vergoed gekregen. Vanaf de 13e behandelsessie brengt de psychotherapeute de behandelingen bij verzoekster in rekening onder vermelding van de code OVP. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding van de betreffende nota's afgewezen, op de grond dat deze niet gedekt zijn onder de zorgverzekering. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. De nota's zijn niet gedekt onder de zorgverzekering. Gebleken is dat de psychotherapeute, in afwijking van het contract met de ziektekostenverzekeraar, kosten in rekening heeft gebracht bij verzoekster. Verzoekster heeft een restitutiepolis gesloten en heeft daarom vrije artsenkeuze. Omdat het hier niet gaat om een verzekerde prestatie, is de ziektekostenverzekeraar niet gehouden de nota's alsnog aan haar te vergoeden.