Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 november 2019, SKGZ201900203

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 november 2019
Datum publicatie: 21 november 2019

Verzoeker stelde zich aanvankelijk op het standpunt dat de ziektekostenverzekeraar de betalingsachterstand onjuist had vastgesteld. In de procedure bij de commissie is echter gebleken dat de ziektekostenverzekeraar ten onrechte twee betalingen in mindering had gebracht op de polis van de zoon van verzoeker. Na correctie van deze betalingen bedroeg het bedrag waarover partijen nog verdeeld waren € 14,97. Tijdens de hoorzitting is door de ziektekostenverzekeraar verklaard dat verzoeker dit bedrag niet meer is verschuldigd. Over de verschuldigdheid van de premie voor de maand november 2019 zijn partijen niet verdeeld.