Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 november 2021, SKGZ202002418

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 november 2021
Datum publicatie: 5 november 2021
Verzoeker heeft geen aanspraak op een PGB vv ten laste van de zorgverzekering, omdat niet is gebleken dat de geïndiceerde zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico hierop.

Verzoeker is op leeftijd, heeft meerdere lichamelijke aandoeningen en gebruikt diverse medicijnen. Partijen verschillen van mening of verzoeker aanspraak heeft op financiering van de bij hem geïndiceerde verpleegkundige zorg in de vorm van een PGB vv. De commissie overweegt dat het aan de indicerend wijkverpleegkundige is te onderbouwen dat de geïndiceerde zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico hierop (geneeskundige context). Uit de onderbouwing van de indicerend wijkverpleegkundige blijkt geen geneeskundige context. De nieuwe indicatie die verzoeker gedurende de onderhavige procedure heeft laten stellen, kan niet dienen ter onderbouwing van de geneeskundige context van de indicatie waarop het verzoek betrekking heeft. Dat de geneeskundige context onvoldoende is onderbouwd, ligt in de risicosfeer van verzoeker, ook indien sprake is van een gecontracteerde zorgaanbieder. Aangezien niet is gebleken dat verzoeker voldoet aan artikel 2.1 van het reglement van de ziektekostenverzekeraar, heeft hij geen aanspraak op het aangevraagde PGB vv, ten laste van de zorgverzekering.