Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 8 juni 2011, SKGZ2010.01962

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 juni 2011
Datum publicatie: 6 juli 2011

EU/EER, geneeskundige zorg, hyperthermie bij rectumcarcinoom, farmaceutische zorg, Avastin® en Irinotecan®, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010), verzoek afgewezen