Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 maart 2020, SKGZ201901069

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 maart 2020
Datum publicatie: 6 maart 2020

Verzoekster heeft tijdens haar verblijf in Egypte een operatie ondergaan om een buikwandbreuk te verhelpen. Uit de verzekeringsvoorwaarden volgt dat in deze situatie voorafgaand aan de operatie toestemming moet worden gevraagd, tenzij sprake is van een onverwachte opname en de operatie redelijkerwijs niet kon worden uitgesteld tot terugkeer naar Nederland. Het is aan verzoekster aannemelijk te maken dat aan deze voorwaarde wordt voldaan. Hierin is zij niet geslaagd. Dit betekent dat zij toestemming had moeten vragen. Omdat zij dit niet heeft gedaan, bestaat geen recht op vergoeding van de operatie.