Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 21 november 2007, SKGZ2007.00253 (ANO07.325)

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 november 2007
Datum publicatie: 4 maart 2011

Geneeskundige zorg, medisch-specialistische zorg, UVB-lichttherapie in de thuissituatie, pigmentstoringen (vitiligo), overgang 2006, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 10,11 Zvw, 2.4 Bzv, verzoek afgewezen