Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 24 juli 2019, SKGZ201801623

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 26 juli 2019
Datum publicatie: 26 juli 2019

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), premieachterstand, aanmelding
bij het GAK, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1,2.10 en 2.15a tot en met 2.15c Bzv,
2.29a tot en met 2.29c Rzv, artt. 3:307 en 3:317 BW, verzoek afgewezen