Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 19 februari 2020, SKGZ201901205

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 februari 2020
Datum publicatie: 20 februari 2020

Verzoeker heeft door medicatiegebruik een droge mond en heeft bij de ziektekostenverzekeraar aanspraak gemaakt op vergoeding van de kosten van bruggen en facings in het kader van de bijzondere tandheelkunde. De ziektekostenverzekeraar heeft een vergoeding verleend op basis van de aanvullende ziektekostenverzekering, maar heeft vergoeding ten laste van de zorgverzekering afgewezen. De commissie wijst het verzoek af op de grond dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding van bijzondere tandheelkundige zorg ten laste van de zorgverzekering.