Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,29 augustus 2018,SKGZ201800048

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 augustus 2018
Datum publicatie: 31 augustus 2018

Onrechtmatige daad, schadevergoeding, inzien betalingen, Voorwaarden zorgverzekering 2017, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, artt. 6:95
BW, 6:96 BW en 6:165 BW, verzoek afgewezen