Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 28 oktober 2020, SKGZ201902344

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
De ziektekostenverzekeraar mag geen toestemmingseis hanteren of een machtiging voor bepaalde tijd afgeven voor VitA-POS® oogzalf.

Verzoekster heeft de ziektekostenverzekeraar verzocht VitA-POS® oogzalf te vergoeden. De ziektekostenverzekeraar heeft pas tijdens de procedure bij de commissie besloten hiertoe over te gaan, echter voor bepaalde tijd. De commissie beslist dat dit laatste niet terecht is. VitA-POS® oogzalf is een medisch hulpmiddel als bedoeld in artikel 2.13 Rzv. Noch in de verzekeringsvoorwaarden noch in het reglement hulpmiddelen is bepaald dat voor VitA-POS® oogzalf een machtiging is vereist. Daarom mag de ziektekostenverzekeraar dit middel niet hanteren om de aanspraak in tijd te beperken.