Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 21 april 2010, SKGZ2009.02206

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 21 april 2010
Datum publicatie: 14 maart 2011

Verenigde Staten, geneeskundige zorg, vergoeding kosten optometrist, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek toegewezen