Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 15 april 2020, SKGZ201801904

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 15 april 2020
Datum publicatie: 20 april 2020

Partijen verschillen van mening of verzoeker aanspraak heeft op een PGB vv. De commissie overweegt dat verzoeker wat betreft de zorg in de ochtend en de zorg tijdens ziekte aannemelijk heeft gemaakt dat hij behoort tot de doelgroep voor een PGB vv. De commissie is voldoende ervan overtuigd dat verzoeker niet (altijd) in staat is op eigen kracht wakker te worden én de direct op het wakker worden volgende zorgactiviteiten te verrichten. Ook moet worden aangenomen dat hij ten tijde van ziekte niet in staat is de geïndiceerde zorg zelf te verrichten. Voor de overige zorg geldt dat deze niet behoort tot de dekking van de zorgverzekering of dat de behoefte daaraan niet aannemelijk is gemaakt. Verzoeker had voorts uit de vorige toekenning kunnen en moeten begrijpen dat de ziektekostenverzekeraar een eventuele volgende aanvraag zou toetsen aan de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden en niet zonder meer zou goedkeuren. Dit leidt tot een gedeeltelijke toewijzing van het verzoek.