Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 april 2007, ANO07.046, SKGZ2006.01911

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 april 2007
Datum publicatie: 31 januari 2011

geneeskundige zorg, plastische-chirurgie, vervangen borstprotheses, Voorwaarden Zorgverzekering 2006, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Verzoek afgewezen