Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 3 november 2021, 2021025331, SKGZ202002408

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 november 2021
Datum publicatie: 24 november 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, neuscorrectie/rhinoplastiek bij een ‘tension nose’
en neusklepinsufficiëntie, stand wetenschap en praktijk, indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.