Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 21 februari 2022, 2022003110, SKGZ202101880

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 februari 2022
Datum publicatie: 7 april 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, buitencategorie, Phonak Audéo P90-R
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.10 Rzv,
voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Bekijk ook binnen dit dossier: