Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 6 januari 2020, 2019063107, SKGZ201901245

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 januari 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Hulpmiddelenzorg, hoortoestellen, indicatie, gebruikstermijn
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2015 en 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.10
Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015 en 2018

Bekijk ook binnen dit dossier: