Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 2 december 2009, SKGZ2009.00689

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 december 2009
Datum publicatie: 21 maart 2011

Verblijf, herstellingsoord, gebroken sleutelbeen, enkelvoudige fysiotherapie, herstellingsoord is niet aan te merken als een revalidatie-instelling in de zin van de zorgverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.10 Bzv, verzoek afgewezen