Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201800452

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 17 december 2018

Eigen risico, verjaring, onverschuldigde betaling, Voorwaarden zorgverzekering 2011-2015, artt. 10 en 11 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, 3:307, 3:317, 3:318 en
3:324 BW, verzoek afgewezen