Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 3 december 2019, 2019036394, SKGZ201900669

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 december 2019
Datum publicatie: 9 januari 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, venlafaxine retard, taperingstrips, rationele farmacotherapie
Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en
2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018

Bekijk ook binnen dit dossier: