Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 30 maart 2021, SKGZ202001567

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 30 maart 2021
Datum publicatie: 31 maart 2021
TACE bij een recidief leiomyosarcoom van de uterus is geen zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk.

Verzoekster heeft de ziektekostenverzekeraar gevraagd een behandeltraject met TACE in Duitsland te vergoeden. Dit omdat zij een agressieve vorm van kanker heeft waarvoor zij in Nederland uitbehandeld is. De behandelingen met TACE in Duitsland zijn gericht op genezing en na twee behandelingen te hebben ondergaan merkte verzoekster dat de tumor was geslonken. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding afgewezen.
De commissie beslist dat verzoekster geen aanspraak heeft op de behandelingen met TACE, omdat dit geen zorg is conform de stand van de wetenschap en praktijk en daarmee geen verzekerde prestatie onder de zorgverzekering. Dit geldt ook voor de in dat kader gemaakte scans. De commissie volgt hiermee het advies van het Zorginstituut.