Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 30 maart 2021, SKGZ202002170

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 maart 2021
Datum publicatie: 31 maart 2021
De ziektekostenverzekeraar moet in geval van een restitutiepolis voor verzekerde zorg een vergoeding toekennen tot maximaal het marktconforme tarief.

Partijen verschillen van mening over de hoogte van de vergoeding voor medisch specialistische zorg. De commissie beslist dat de ziektekostenverzekeraar het marktconforme tarief niet juist heeft vastgesteld. De ziektekostenverzekeraar heeft twee declaraties deels vergoed. Naar aanleiding van de eerste declaratie is een bedrag vergoed dat lager ligt dan het marktconforme tarief, zodat de ziektekostenverzekeraar aan verzoeker een aanvullende vergoeding moet betalen. Het bedrag dat naar aanleiding van de tweede declaratie is vergoed, is hoger dan het marktconforme tarief, zodat verzoeker geen recht heeft op een hogere vergoeding.