Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 18 maart 2022, 2022007799, SKGZ202101684

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 maart 2022
Datum publicatie: 6 mei 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, SeretideĀ® DiskusĀ® 50/250, medische noodzaak
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2
Rzv.

Bekijk ook binnen dit dossier: