Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 5 januari 2011, SKGZ2010.01691

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 januari 2011
Datum publicatie: 7 maart 2011

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, bovenooglidcorrectie, dermatochalasis, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen