Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 6 maart 2019, SKGZ201801466

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 maart 2019
Datum publicatie: 13 maart 2019

Premie, premieachterstand, hervatting aanmelding CAK, betalingsregeling, Voorwaarden zorgverzekering 2018, paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen