Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 april 2021, SKGZ201902686

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 20 april 2021
Datum publicatie: 21 april 2021
Uit de rechtstreeks werkende Avg vloeit voort dat een verzekerde recht heeft op inzage in zijn dossier, voor zover zijn persoonsgegevens hierin zijn opgenomen.

Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar gevraagd om inzage in zijn dossier. De ziektekostenverzekeraar heeft dit verzoek geweigerd. Hij merkt hierbij op dat verzoeker geen belang heeft bij het beschikbaar stellen van de gevraagde stukken. De commissie wijst het verzoek toe. Verzoeker heeft recht op inzage in de stukken die betrekking hebben op zijn persoon. De ziektekostenverzekeraar mag het verzoek de stukken ter beschikking te stellen niet weigeren op de grond dat verzoeker hierbij geen belang zou hebben. De commissie wijst de door verzoeker gevorderde schadevergoeding af.