Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

advies Zorginstituut Nederland, 25 augustus 2014, 2014068077, SKGZ201302802

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 augustus 2014
Datum publicatie: 18 november 2015

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Maximale vergoeding per kalenderjaar, aanvullende ziektekostenverzekering, maximale
vergoeding per kalenderjaar