Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 mei 2020, SKGZ201902487

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 20 mei 2020
Datum publicatie: 8 juni 2020

De commissie stelt vast dat partijen tijdens de hoorzitting zijn overeengekomen dat de ziektekostenverzekeraar verzoeker alsnog tot en met 30 juni 2020 een PGB vv verstrekt op basis van drie uren Persoonlijke Verzorging per week. Voordat dit PGB vv afloopt moet verzoeker een nieuwe indicatie laten stellen, waarbij het geïndiceerde aantal uren per week behoorlijk wordt onderbouwd. De ziektekostenverzekeraar zal op basis hiervan een nieuwe beoordeling uitvoeren.