Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 november 2009, SKGZ2009.00664

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 november 2009
Datum publicatie: 21 maart 2011

Alternatieve geneeswijzen, Body Stress Release, ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, Voorwaarden zorgverzekering 2007, 2008 en 2009, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008 en 2009, verzoek afgewezen