Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 6 oktober 2021, SKGZ201901760

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 oktober 2021
Datum publicatie: 7 oktober 2021
Sulpiride 25 mg niet kan worden beschouwd als rationele farmacotherapie.

Verzoekster vraagt om vergoeding van de kosten van het magistraal bereid geneesmiddel sulpiride 25 mg. Sulpiride 25 mg behoort niet tot de geregistreerde, door de Minister van VWS aangewezen geneesmiddelen, die zijn vermeld op bijlage 1 Rzv. Omdat sprake is van 'magistrale bereiding', moet worden beoordeeld of is voldaan aan de eis van rationele farmacotherapie. Het Zorginstituut heeft in zijn advies van 5 december 2019 geconcludeerd dat de apotheekbereiding sulpiride 25 mg niet kan worden beschouwd als rationele farmacotherapie. De commissie neemt het advies over. Dit betekent dat de magistraal bereide sulpiride 25 mg geen verzekerde prestatie is op basis van de zorgverzekering.