Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 22 januari 2021, 2020053589, SKGZ202001114

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 januari 2021
Datum publicatie: 22 april 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, persoonlijke alarmeringsapparatuur, medische
noodzaak
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv,
2.6 sub t en 2.26 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering
2020.

Bekijk ook binnen dit dossier: