Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies ZorginstituutNederland, 16 december 2019, 2019060681, SKGZ201901547

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 december 2019
Datum publicatie: 6 maart 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Eigen risico, toerekening
Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 19 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv

Bekijk ook binnen dit dossier: