Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 17 september 2019, 2019042116, SKGZ201901115

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 17 september 2019
Datum publicatie: 6 december 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, anatomische reconstructie
proximaal tibiofibulair gewricht in combinatie met neurolyse van de nervus
peroneus, stand wetenschap en praktijk
, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4
Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 20 Vo.
nr. 883/2004