Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 28 september 2021, SKGZ202100037

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 september 2021
Datum publicatie: 28 september 2021
Verzoeker wil in aanmerking komen voor hoortoestellen uit de buitencategorie. Hierop heeft verzoeker geen aanspraak, omdat niet is aangetoond dat hij op de toestellen is aangewezen vanwege een bijzondere individuele zorgvraag.

Verzoeker geeft aan dat hoortoestellen binnen de categorie├źn 1 t/m 5 voor hem niet voldoen aan de eis van een 'redelijke kwaliteit'. Hieronder verstaat verzoeker dat hoortoestellen gebruiksvriendelijk en spaarzaam zijn, zo min mogelijk belasting van het milieu geven, duurzaam en onderhoudsvriendelijk zijn (voor ouderen is het wisselen van de batterijen erg lastig) en een minimum aan bijgeluiden in het gebruik geven.
De commissie overweegt dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij op zorginhoudelijke gronden is aangewezen op hoortoestellen uit de buitencategorie. Daarom komt hij niet voor verstrekking van een dergelijk hoortoestel in aanmerking.