Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

advies Zorginstituut Nederland, 06 oktober 2016,2016112450, SKGZ201600658

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 oktober 2016
Datum publicatie: 23 december 2016

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, eigen risico, preferentiebeleid, begeleidingsgesprek nieuw
geneesmiddel (terhandstellingsgesprek)

Bekijk ook binnen dit dossier: